اطلاعیه نهایی پرپوزال 

دانشجویان محترم فرم ضمیمه را کامل و به امضاء استاد محترم راهنما رسانده و تا پایان مهر نسخه کاغدی آن را تحویل دفتر مشاوره نمایند برای دریافت فایل اینجا را…

ادامه مطلب

نمونه پروپزال کامل شده DBA 

با توجه به درخواست دانشجویان برای دانلود نمونه کامل شده پروپزال اینجا را کلیک نمایید

ادامه مطلب

به سایت سازمان مدیریت صنعتی واحد شمال خوش آمدید.

Default Blue Green